NTS 27 + 3 : Vloeibare meststof met stikstof en zwavel

NTS is een vloeibare meststof die stikstof en zwavel combineert. Dit betekent een optimale groei, minder kans op stikstofverliezen en daardoor een goede stikstofbenutting.

Informatie NTS

Per 100 kg:
AHL 32= 32 kg N
ATS 12 + 26 = 12 kg N + 65 SO3
NTS 27 + 3 = 27 kg N + 7,5 SO3

NTS 27 + 3 bestaat uit:

12,8 % N Carbamidestikstof (Ureum)
6,4 % NNitraatstikstof
7,8 % NAmmoniumstikstof
7,5 % SO3Water oplosbare zwavel
(elementair 50 % sulfaat 50 %)

S x 2,5 = SO3

(In Duitsland spreken we over S en in Nederland over SO3)

Omzetting carbamide naar ammonium bij 10 graden duurt  ± 2 dagen.

Planten kunnen nitraat (NO₃) direct uit het bodemvocht opnemen, terwijl ureum en ammonium (NH₄) in de bodem eerst moeten worden omgezet in nitraat. De omzetsnelheid is afhankelijk van de hoeveelheid bodemvocht en bodemtemperatuur.

De omzetting van ureum in ammonium duurt bij een bodemtemperatuur van 10 graden bijvoorbeeld ongeveer 2 dagen. Voor de omzetting van ammonium in nitraat is bij die temperatuur 2 weken nodig. Verantwoordelijk voor beide processen zijn nitrificerende micro organismen.

Een dergelijke trage vrijstelling van meststof is positief voor de begroeiing. Niet alleen omdat bij regenval niet alles onmiddellijk uitspoelt, maar ook omdat trage vrijstelling het risico op verbranding van de planten vermindert. Bij veel regenval spoelt nitraat gemakkelijk uit.

Kunstmest soorten die voor een groot deel uit nitraat bestaan kunnen snel en voor een groot deel denitrificeren, omdat een flink deel van de stikstof in de vorm van nitraat aanwezig is.

BodemtemperatuurTijd om 50% ammonium om te zetten in nitraat
5 graden6 weken
8 graden4 weken
10 graden2 weken

 Bij droog en zonnig weer kan een deel van Ammoniumstikstof vervluchtigen (verlies)

Voordelen NTS:

 • Combinatie van 2 voedingsstoffen in 1 oplossing
 • 9n + 1s is de voedingsconcentratie in het plantenweefsel
 • Verbetering van N opname door een goede verzorging van S
 • PH waarde neutraal sulfaatzwavel is direct opneembaar
 • Elementair zwavel wordt door oxidatie van micro organismen opneembaar en

zorgt daardoor voor een gelijkmatige

zwavel verzorging, belangrijk i.v.m. koper en seleniumopname in bijvoorbeeld gras. (Teveel zwavel verdringt het koper en selenium opname in gras)

 • Zwavel uit ATS zorgt voor een langzamere omzetting van carbamide stikstof naar nitraat stikstof.
 • Bij een gelijkmatige stikstofverzorging gaat wortelgroei voor lengte groei, dit betekend eerst sterke wortelontwikkeling (sterke en gezonde plant) daarna lengte groei.

NTS wordt gespoten met een traditionele veldspuit die voorzien is van straaldoppen. De grote voordelen van het gebruik van de veldspuit zijn:

 • optimale verdeling, ook o.a. langs perceelsranden en op kopakkers
 • exacte dosering d.m.v. gebruik spuitcomputer
 • minimaal aantal rijsporen d.m.v. grote werkbreedte
 • lage bodemdruk door laag eigen gewicht

Beschikbare soorten kunstmest:

Vloeibaar:Korrel:
AHL 28 of AHL 30 Kas 27%
NTS 27+3Kali 60 %
NTS 24+6 Tripelsuper 45%
APP 10+34
Kali 25+17

Verder zijn er diverse mixen en samenstellingen beschikbaar naar behoefte van het gewas.

Bladmeststoffen beschikbaar voor:          

Tarwe
Bieten
Koolzaad
Aardappelen
Uien